SMAR DO ŁAŃCUCHÓW CX80 MOTO CHAIN

0.00

CX 80 MTOT CHAIN – to smar zaprojektowany specjalnie dla motocykli. Do łańcuchów oraz innych części ruchomych motocykla

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

CX80 DO ŁAŃCUCHÓW I INNYCH CZĘŚCI MOTOCYKLA. Preparat zaprojektowany specjalnie dla motocykli. Uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące smarowania łańcuchów oraz innych części ruchomych motocykla, jak m.in. wysoka prędkość obrotowa i posuwista.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • odporny na kurz i pył
  • odporny na wodę i błoto
  • przezroczysty
  • po wyschnięciu pozostawia długotrwałą powłokę ochronną, która wycisza pracę łańcucha i zabezpiecza go przed korozją
  • doskonale nadaje się również do smarowania pancerzy linek, zamków w sakwach, odsłoniętych elementów widelca oraz wszystkich miejsc styku metal-metal gdzie wymagane jest zmniejszenie tarcia
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje o produkcie

Producent

CX80

Linie produktów

MOTO CHAIN

Opakowania

150ml, 500 ml

Zastosowanie

Do smarowania łańcuchów oraz innych ruchomych części motocykla.

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Parametry fizyko-chemiczne

stan skupienia/postać: aerozol
barwa: zielono/niebieska/żółta
zapach: charakterystyczny
próg zapachu: nie oznaczono
wartość pH: nie dotyczy
temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono
początkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zapłonu: 265°C(dane dla cieczy) ISO 2592
szybkość parowania: nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu): skrajnie łatwopalny
górna/dolna granica wybuchowości: nie oznaczono
prężność par: nie oznaczono
gęstość par: nie oznaczono
gęstość : 0,955 w 15°C ISO 3675(dane dla cieczy)
rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie
współcz.podziału: n-oktanol/woda nie oznaczono
temperatura samozapłonu: nie oznaczono
temperatura rozkładu: nie oznaczono
właściwości wybuchowe: nie oznaczono
właściwości utleniające: nie wykazuje
lepkość kinematyczna (25°C): N 195 mm2 /s (dane dla cieczy) w 40°C ISO 3104
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Karta charakterystyki

CX80 MOTO CHAIN – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin