SMAR DO ŁAŃCUCHÓW AXENOL (SPRAY)

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW AXENOL (SPRAY) – to syntetyczny, wodoodporny smar do łańcuchów motocykli drogowych i terenowych. Odpowiedni do łańcuchów typu O-RING, X-RING i Z-RING.

SKU: ARG-023 Kategorie: ,

Opis

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW AXENOL (SPRAY) – to syntetyczny, wodoodporny smar do łańcuchów motocykli drogowych i terenowych. Odpowiedni do łańcuchów typu O-RING, X-RING i Z-RING.

  • Bardzo dobre własności penetrujące i ponadprzeciętna ochrona przed zużyciem oraz wysoka przyczepność.
  • Zapewnia maksymalne zabezpieczenie łańcucha w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
  • Może być używany do smarowania łańcuchów i elementów maszyn przemysłowych oraz rolniczych.
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje o produkcie

Producent

AXENOL

Linie produktów

GREASE

Opakowania

400ml

Parametry fizyko-chemiczne

Kolor jasnożółty do bezbarwnego
Zapach charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Próg zapachu nie oznaczono
Wartość pH nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia Temperatura kroplenia 0C nie dotyczy
Temperatura początku wrzenia i zakres temperatur wrzenia 0C nie oznaczono
Temperatura zapłonu, (t.o.),0C nie dotyczy
Szybkość parowania nie oznaczono
Palność skrajnie łatwopalny
Właściwości wybuchowe nie dotyczy
Górna/ granica wybuchowości dolna granica wybuchowości nie oznaczono
Prężność pary, kPa 3,0 – 6,0 bar
Gęstość względna 0,65 g/cm3
Gęstość par nie oznaczono
Rozpuszczalność bardzo dobrze rozpuszcza się w benzynie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda nie oznaczono
Temperatura samozapłonu nie oznaczono
Temperatura rozkładu nie oznaczono
Lepkość nie oznaczono
Właściwości wybuchowe nie oznaczono
Właściwości utleniające nie oznaczono
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Karta charakterystyki

AXENOL SMAR DO ŁAŃCUCHÓW – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin