OLEJ DO KOSIAREK AXENOL GARDEN OIL SAE 10W/30

0.00

AXENOL GARDEN OIL SAE 10W/30 – to wielosezonowy olej do kosiarek i urządzeń ogrodniczych z czterosuwowym silnikiem.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategorie: , , ,

Opis

AXENOL GARDEN OIL SAE 10W/30 – to wielosezonowy olej do kosiarek i urządzeń ogrodniczych z czterosuwowym silnikiem.

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje o produkcie

Producent

AXENOL

Linie produktów

GARDEN

Lepkość - klasyfikacja SAE

10W-30

Jakość - klasyfikacja API

API SG/CD

Opakowania

0,6L, 1L, 200L, 20L

Parametry fizyko-chemiczne

Wygląd Oleista ciecz
Zapach Charakterystyczny dla produktów naftowych
Próg zapachu Brak danych
pH Brak danych
Temperatura płynięcia Ok. -24ºC
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Brak danych
Temperatura zapłonu Ok. 228ºC (tygiel otwarty)
Szybkość parowania Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy – produkt jest cieczą
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Brak danych – do pominięcia w normalnych warunkach użytkowania
Prężność par Brak danych
Gęstość par Brak danych
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych
Temperatura samozapłonu Brak danych
Temperatura rozkładu Brak danych
Lepkość kinematyczna ok. 9,5 mm2/s (w temp. 100ºC)
Właściwości wybuchowe nie dotyczy
Właściwości utleniające nie dotyczy
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Karta charakterystyki

AXENOL GARDEN OIL 10W30 – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin