OLEJ CYLINDROWY ORLEN OIL CL-40/100-0-10

ORLEN OIL CI-40/100-0-10 – to olej cylindrowy otrzymywany z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Zapobiega zużyciu cylindrów i pierścieni tłoka.

Opis

ORLEN OIL CI-40/100-0-10 – to olej cylindrowy otrzymywany z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.
Ze względu na warunki pracy (wysokie temperatury, działanie pary wodnej) i zadania do wykonania – zapobieganie zużyciu pierścieni i cylindrów oraz uszczelnienie przestrzeni pracujących – olej cylindrowy.Charakteryzuje się:• wysoką temperaturą zapłonu,
• dużą lepkością,
• wysoką stabilnością chemiczną,
• niską skłonnością do koksowania w warunkach rozkładu termicznego, którego skutkiem jest tworzenie twardych osadów na pracujących częściach maszyny,
• dużą odpornością na zmywanie przez parę wodną.
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje o produkcie

Producent

Orlen Oil

Normy i aprobaty

PN-61/C-96095

Opakowania

205L, 20L

Zastosowanie

Olej cylindrowy CI-40/100-0-10 (dawny PW-300) przeznaczony jest do smarowania cylindrów, części rozrządowych i dławic maszyn parowych. Stosuje się go przy pracy maszyn z parą wlotową wysoko przegrzaną o temperaturze do 310oC

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 50
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 1000
Temperatura zapłonu 0C 310
Temperatura krzepnięcia 0C -14
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,085
Pozostałość po spopieleniu % 0,01
Pozostałość po koksowaniu % 1,04
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Karta charakterystyki

ORLEN OIL CL-40:100-0-10 – KARTA CHARAKTERYSTYKI

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin