CHŁODZIWO ORLEN OIL UNICOOL WO

0.00

ORLEN OIL UNICOOL – jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego, który z wodą tworzy stabilne mleczne emulsje.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

ORLEN OIL UNICOOL – jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego, który z wodą tworzy stabilne mleczne emulsje. Produkowany jest w oparciu o mineralną bazę olejową oraz zestaw dodatków poprawiających m.in. własności smarne, przeciwkorozyjne, przeciwpienne gotowego produktu Unicool WO nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pracowników: azotynów, chloru, metali ciężkich i fenoli.

Ciecze robocze sporządzone na bazie koncentratu Unicool WO charakteryzują się m.in.:

• dobrymi własnościami smarnymi i przeciwpiennymi,
• bardzo dobrymi własnościami chłodzącymi i zwilżającymi,
• wysoką odpornością na skażenie mikrobiologiczne.

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje o produkcie

Producent

Orlen Oil

Linie produktów

UNICOOL MIKRO

Typ oleju

Mineralny

Spełnia wymagania

Posiada atest PZH

Opakowania

1000L, 205L, 20L

Zastosowanie

Koncentrat Unicool WO w postaci wodnej emulsji chłodząco-smarującej stosowany jest w różnego rodzaju operacjach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Zalecane stężenia robocze emulsji opartej na Unicoolu WO (sporządzonej na wodzie o twardości ogólnej do 15°N) w zależności od rodzaju obróbki i obrabianego materiału:

• szlifowanie: 3÷4%
• normalna obróbka wiórowa (np. toczenie, frezowanie): 4÷8%
• ciężka obróbka wiórowa (np. gwintowanie): 8÷10% (do 15% – w przypadku bardzo ciężkiej obróbki).

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Normy, aprobaty, specyfikacje

Posiada atest PZH.
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jedn. Wartości typowe
Koncentrat:
Wygląd w temp.200C Klarowna, jednorodna ciecz barwy bursztynowej
Temperatura płynięcia 0C -12
Zawartość oleju mineralnego % ok.83
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 29,0
5% emulsja w wodzie o twardości 150C
Wygląd emulsji w temperaturze 200C Emulsja mleczna
Zdolność ochrony przed korozją na płytkach stalowych metodą Herberta H0
pH 9,2
Współczynnik refraktometryczny w temp. 200C 1,47
Stabilność emulsji w czasie 24h/20±50C wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Karta charakterystyki

 

PDS UNICOOL WO

 

Udostępnij w mediach społecznościowych...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin