Rozpuszczalniki i Nafty

Rozpuszczalnikiem nazywamy każdą ciecz zdolną do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą. Rozpuszczalniki i nafty z oferty ORLEN OIL są badanie w akredytowanych laboratoriach zgodnie z metodykami badawczymi Polskich Norm (PN). Posiadamy szeroką gamę rozpuszczalników takich jak aceton, benzyna lakowa, benzyna apteczna,toluen, ksylen itp. W ofercie znajdziesz również naftę do oświetlania czy destylaty lekkie ropy naftowej zobojętnione chemicznie (nafta – zmywacz).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9