AdBlue – co to jest?

AdBlue to nazwa handlowa wysokiej czystości 32,5% wodnego roztworu mocznika, który służy do rozkładania szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. Wymagania ekologiczne i restrykcyjne normy emisji […]

Co to jest rejestr BDO?

Baza danych o odpadach czyli BDO. To obowiązkowy rejestr dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek, (bądź obracających towarami), które wymagają recyklingu i generują odpady, które muszą […]

Normy ACEA – czym są?

Normy ACEA są kolejnymi oznaczeniami, z którymi musi zapoznać się każdy kierowca. ACEA jest skrótem od Europejskiego Zrzeszenia Producentów Pojazdów Samochodowych, które swoją klasyfikację stworzyło […]